aktualność

XXXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

Opublikowano: 13/07/2021

Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego uprzejmie informuje, że na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2020.920 t.j. ze zm.) XXXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego odbędzie się w dniu 15 lipca 2021 r., o godz. 12.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Wł. Broniewskiego 15 przy zachowaniu obowiązujących ograniczeń sanitarnych oraz w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Zgłoszenie wniosku o odwołanie Starosty Kamiennogórskiego.
  3. Zakończenie obrad Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Kamiennogórskiego.

                                                                                        

                                                         Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego

                                                                          (-) Edyta Wyrostek