aktualność

XXXIII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

Opublikowano: 15/06/2021

Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego uprzejmie informuje, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2020.920 t.j.) XXXIII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego odbędzie się w dniu 22 czerwca 2021 r., o godz. 14.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Wł. Broniewskiego 15 oraz w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.


Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Zakończenie roku szkolnego w szkołach podległych Powiatowi Kamiennogórskiemu:

- Promocja młodzieży szczególnie uzdolnionej z osiągnięciami naukowymi, artystycznymi i sportowymi (wręczenie nagród PRIMUS INTER PARES).

- Podsumowanie programu stypendialnego dla młodzieży szczególnie uzdolnionej "Ambasador Ziemi Kamiennogórskiej".

3. Przyjęcie Protokołu Nr XXXI z dnia 25 maja 2021 roku.

4. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

5. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Informacja Przewodniczącej Rady Powiatu Kamiennogórskiego dotycząca pism kierowanych do Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie szeregu nieprawidłowości w zarządzaniu placówką Dom Pomocy Społecznej w Szarocinie.

8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie uchwalenia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021 - 2026.

9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie powołania Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Kamiennogórskiego i uchwalenia jej regulaminu.

10. Sprawy różne.

11. Zamknięcie Sesji.

                                                                                                           

                                                            

                                                         Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego

                                                                                (-) Edyta Wyrostek