aktualność

XXX Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

Opublikowano: 24/03/2021

Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego uprzejmie informuje, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) XXX Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego odbędzie się w dniu 30 marca 2021 r., o godz. 14.00 w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie protokołów z XXVIII Sesji Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 23 lutego 2021 roku oraz z XXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 10 marca 2021 roku.

3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Podjęcie Uchwały  Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie dokonania zmiany planowanych dochodów i wydatków oraz zwiększenia przychodów budżetu powiatu kamiennogórskiego na 2021 rok.

7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021 ? 2023.

8. Sprawy różne.

9. Zamknięcie Sesji.

                                                                                                           

                                                        Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego

                                                                                    (-) Edyta Wyrostek