aktualność

Aktywny samorząd

Opublikowano: 22/03/2013

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze informuje, że w 2013 roku powiat kamiennogórski będzie kontynuował realizację pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jednostką odpowiedzialną za realizację programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze.

Zgodnie z komunikatem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 1 lutego 2013 r., w którym ukazały się kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2013 r., informujemy, że wnioski na poszczególne zadania będą wydawane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze dopiero po zawarciu umowy w sprawie realizacji programu. Zgodnie ze wskazaniem PFRON termin zawarcia umowy upływa z dniem 30 kwietnia br.

O terminie naboru wniosków dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu kamiennogórskiego, chcących skorzystać z oferowanych w ramach programu form pomocy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze będzie informowało na bieżąco na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www.kamienna-gora.pl. Szczegółowe informacje można również uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze przy ul. H. Sienkiewicza 6A, II piętro lub pod numerem telefonu 75 645 0 231.

W 2013 r. celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjantów programu w życiu społecznym, zawodowym i dostępie do edukacji.

Poniżej przedstawiamy kierunki działań pilotażowego programu "Aktywny samorząd", które będą realizowane w 2013 roku (moduły, obszary i zadania programu):

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

 1. Obszar A - likwidacja bariery transportowej:
  Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 2. Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 3. Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:
  Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
  Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości),
 4. Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym;
Moduł III - szkolenia kadr samorządów oraz organizacji pozarządowych z zakresu problematyki niepełnosprawności.

Ze szczegółowymi zasadami programu można zapoznać się z komunikatów PFRON, które są zamieszczone na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl.

Pliki do pobrania: