aktualność

XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

Opublikowano: 10/02/2021

Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego uprzejmie informuje, że na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego odbędzie się w dniu 12 lutego 2021 r., o godz. 12.00, w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.


Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/76/2020 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
3. Zamknięcie Sesji.

                                                              Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego
                                                                                  (-) Edyta Wyrostek