aktualność

XXVI Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

Opublikowano: 20/01/2021

Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego uprzejmie informuje, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) XXVI Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego odbędzie się w dniu 26 stycznia 2021 r., o godz. 14.00, w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie Starosty Kamiennogórskiego z pracy Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2020 rok.

7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli, na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kamiennogórski za rok 2020.

8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie dokonania zmiany planowanych wydatków oraz zwiększenia przychodów budżetu powiatu kamiennogórskiego na 2021 rok.

9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu kamiennogórskiego.

10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie ustalenia planu pracy Rady Powiatu Kamiennogórskiego na 2021 rok.

11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu Kamiennogórskiego na 2021 rok.

12. Sprawy różne.

13. Zamknięcie Sesji.

                                                                                                           

                                                        Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego

                                                                                    (-) Edyta Wyrostek