aktualność

XXV Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

Opublikowano: 11/12/2020

Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego uprzejmie informuje, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) XXV Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego odbędzie się w dniu 22 grudnia 2020 r., o godz. 14.00, w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.


Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej powiatu kamiennogórskiego.
7. Budżet powiatu kamiennogórskiego na rok 2021.
8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kamiennogórskiego na 2020 rok.
9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie ustalania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w roku 2021 za usunięcie pojazdów z dróg powiatu kamiennogórskiego i przechowywania ich na parkingu strzeżonym.
11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego Nr XIX/68/2020 z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie określenia rodzaju zadań i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2020 roku Powiatowi Kamiennogórskiemu.
12. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Rady Powiatu Kamiennogórskiego za 2020 rok.
13. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego za 2020 rok.
14. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za 2020 rok.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie Sesji.


                                                       Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego
                                                                            (-) Edyta Wyrostek