aktualność

Konwent w Karpaczu

Opublikowano: 18/03/2013

Posiedzenie połączonych konwentów powiatów województwa dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego i śląskiego odbyło się w hotelu "Gołębiewski" w Karpaczu 14-15 marca. W spotkaniu uczestniczyli wiceminister zdrowia Sławomir Neumann oraz wicewojewoda Ewa Mańkowska. Powiat kamiennogórski reprezentowała starosta Ewa Kocemba.

Uczestnikom posiedzenia przedstawiono "Strategię rządu w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i tworzeniu nowych miejsc pracy, projekt zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy". Rozmawiano również o planowanych zmianach w systemie ochrony zdrowia, w szczególności dotyczących dodatkowych ubezpieczeń  zdrowotnych, decentralizacji NFZ, tworzenia regionalnych i lokalnych polityk zdrowotnych oraz zagadnień dotyczących profilaktyki promocji zdrowia.