aktualność

Zdalna nieodpłatna pomoc prawna

Opublikowano: 16/11/2020

Szanowni Państwo!

W związku z  pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną na terenie Powiatu Kamiennogórskiego i koniecznością przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa


Starosta Kamiennogórski

informuje, iż osobiste świadczenie nieodpłatnych porad prawnych i poradnictwa obywatelskiego 
w punktach zlokalizowanych  w  Kamiennej Górze (ul. Sienkiewicza 6a) i w Lubawce
(ul. Dworcowa 33),

zostaje zawieszone od dnia 03 listopada 2020 r. do odwołania.

W tym okresie pomoc prawna udzielana będzie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość po wcześniejszej elektronicznej rejestracji wizyty poprzez stronę internetową:

https://np.ms.gov.pl/dolno%C5%9Bl%C4%85skie/kamiennog%C3%B3rski

lub telefonicznie przez prawników według harmonogramu:

Dzień

Godziny

Nr telefonu

Godziny

Nr telefonu

Poniedziałek

7.30 - 11.30

605 525 666

11.30 - 15.30

725 560 188

 

 

600 975 682

 

 

 

 

662 001 096

 

 

Wtorek

7.30 - 11.30

605 525 666

11.30 - 15.30

693 639 835

 

 

600 975 682

 

 

 

 

662 001 096

 

 

Środa

7.30 - 11.30

605 525 666

11.30 - 15.30

781 254 000

 

 

600 975 682

 

 

 

 

662 001 096

 

 

Czwartek

7.30 - 11.30

605 525 666

11.30 - 15.30

691 122 309

 

 

600 975 682

 

 

 

 

662 001 096

 

 

Piątek

7.30 - 11.30

605 525 666

11.30 - 15.30

668 145 043

 

 

600 975 682

 

 

 

 

662 001 096

 

 

Wszelkie informacje dotyczące udzielania bezpłatnej pomocy prawnej znajdują się na stronie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze BIP zakładka Nieodpłatna pomoc prawna https://kamienna-gora.bip.net.pl/?c=1439. Informację można też uzyskać lub pod numerem telefonu 75 64 50 254 i pocztą elektroniczną sekretarz@kamienna-gora.pl

Nie ma potrzeby składania oświadczenia o tym, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (w przypadku przedsiębiorców, że w ciągu roku nie byli zatrudniani pracownicy).