aktualność

Oświadczenia majątkowe - informacja

Opublikowano: 03/04/2020

Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze informuje, że do 31 maja wydłużono termin składania oświadczeń majątkowych.

Odpowiedni zapis znalazł się w obowiązującej od wtorku ustawie o przeciwdziałaniu COVID-19. Zgodnie z ustawą, będącą elementem tzw. tarczy antykryzysowej, osoby obowiązane do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym za rok 2019, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, mogą złożyć oświadczenie w terminie do dnia 31 maja 2020 r. Dotychczas termin na złożenie oświadczenia upływał z końcem kwietnia. Oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego należy złożyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach wraz z kopią zeznania (PIT) o wysokości osiągniętego dochodu w danym roku podatkowym.