aktualność

PCPR informuje

Opublikowano: 05/03/2013

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza osoby niepełnosprawne do ubiegania się o dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika.

W roku bieżącym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dysponuje środkami na ten cel.

Wnioski o dofinansowanie i dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Centrum. Telefon: 75 645 0 231.