aktualność

XVI Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

Opublikowano: 22/01/2020

Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego uprzejmie informuje, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) XVI Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego odbędzie się w dniu 28 stycznia 2020 r., o godz. 14.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Wł. Broniewskiego 15.


Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie Starosty Kamiennogórskiego z pracy Powiatowej Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2019 rok.
7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli, na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego, w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat
Kamiennogórski za rok 2019.
8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie ustalenia planu pracy
Rady Powiatu Kamiennogórskiego na 2020 rok.
9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie zatwierdzenia planów
pracy Komisji Rady Powiatu Kamiennogórskiego na 2020 rok.
10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie zgłoszenia kandydatów
na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kamiennej Górze.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie Sesji.


                                                                 Przewodnicząca Rady Powiatu
                                                                       (-) Edyta Wyrostek