aktualność

Załóż spółdzielnię socjalną

Opublikowano: 14/02/2013

Spotkanie na temat utworzenia spółdzielni socjalnej odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w czwartek, 14 lutego. W rozmowach uczestniczyli starosta Ewa Kocemba, wicestarosta Tadeusz Rycharski oraz Barbara Maciaszek, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.

Spotkanie dotyczyło możliwości skorzystania z bezzwrotnej dotacji na założenie spółdzielni socjalnej w wysokości 20 tys. zł na osobę oraz finansowej pomocy przez pierwszy rok jej funkcjonowania z funduszy Unii Europejskiej.

Od stycznia 2013 roku partnerstwo złożone z 6 podmiotów - Stowarzyszenia Forum Aktywności Lokalnej z Wałbrzycha, Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej z Wałbrzycha, Urzędu Gminy w Jeleniej Górze, Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu, Centrum Wspierania Przedsiębiorczości z Wrocławia oraz Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z Wrocławia - rozpoczęło realizację 2-letnich projektów dotacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach których osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe mogą starać się o uzyskanie bezzwrotnych dotacji na tworzenie spółdzielni socjalnych oraz zatrudnianie w tych strukturach osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu jego uczestnicy mogą otrzymać:

 • do 20 tys. złotych na osobę przeznaczone na przystąpienie do nowo tworzonej spółdzielni socjalnej (maksymalnie do 200 tys. złotych na jedną spółdzielnie socjalną). Środki przeznaczone wyłącznie na inwestycję w wyposażenie spółdzielni, tj. nowy sprzęt i urządzenia.
 • wsparcie pomostowe w wysokości do 1300 złotych przez okres pierwszych 6 miesięcy funkcjonowania spółdzielni socjalnej
 • przedłużone wsparcie pomostowe w wysokości do 1300 złotych przez okres kolejnych 6 miesięcy funkcjonowania spółdzielni socjalnej

W ramach projektu jego uczestnicy skorzystają:

 • z programu szkoleń zawodowych (np. kurs na wózki widłowe, prawo jazdy itp.) niezbędnych do pracy w strukturach tworzonych spółdzielni socjalnych
 • z szerokiego spektrum wsparcia doradczego, w tym m.in. doradztwa biznesowego, prawnego, księgowego, menadżerskiego itp. i szkoleniowego (trzy szkolenia trzydniowe i dwa dwudniowe)

Kto może zostać uczestnikiem projektu?

 1. Mieszkaniec Dolnego Śląska (zameldowany na terenie Dolnego Śląska) w wieku 18-64 lata.
 2. Osoba zagrożona wykluczeniem społecznym (osoba bezrobotna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy).
 3. Osoba niekarana za przestępstwa dotyczące środków publicznych (należy złożyć stosowne oświadczenie).
 4. Osoba posiadająca zabezpieczenie udzielonej dotacji: weksel + poręczyciel za 4600 zł brutto lub weksel + blokada 20 tys. zł na koncie lub weksel + blokada 10 tys. zł na koncie lub poręczyciel za 2300 brutto lub weksel + 2 poręczycieli za 2300 brutto lub weksel + poręczenie jednostki samorządu terytorialnego, inne warianty po konsultacji z realizatorami projektu.
 5. Osoba, która nie prowadziła działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu (złożenie deklaracji przystąpienia do projektu).
 6. Nie otrzymał dotacji ze środków publicznych na przystąpienie lub założenie spółdzielni socjalnej.
 7. Nie był członkiem spółdzielni socjalnej i nie był zarejestrowany jako członek spółdzielni socjalnej w KRS w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu ( złożeniem deklaracji przystąpienia do projektu).

Nabór Formularzy potrwa do dnia 26 lutego 2013 r. do godziny 16.00.

W celu zgłoszenia się do projektu należy zapoznać się z Regulaminem Rekrutacji oraz wypełnić i przekazać w sposób i na adres wskazany w ww. Regulaminie odpowiednie Formularze Rekrutacyjne wraz z wymaganymi załącznikami oraz oświadczeniami.

Pliki do pobrania: