aktualność

Opłaty za grunty Skarbu Państwa

Opublikowano: 22/03/2013

Termin wnoszenia opłat za grunty Skarbu Państwa.

Powiat kamiennogórski przypomina, że dnia 31.03.2013 r. upływa termin wnoszenia opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, trwały zarząd, sprzedaż oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Ww. należności należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego:

BGŻ S.A Oddział Kamienna Góra

57 2030 0045 1110 0000 0207 5170 

lub w kasie tutejszego urzędu.