aktualność

IX Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

Opublikowano: 15/05/2019

Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego uprzejmie informuje, że

na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) IX Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego odbędzie się

w dniu 28 maja 2019 r., o godz. 14.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego

w Kamiennej Górze przy ul. Wł. Broniewskiego 15.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie protokołów z VII Sesji Rady Powiatu Kamiennogórskiego w dniu

30 kwietnia 2019 roku i VIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Kamiennogórskiego

w dniu 13 maja 2019 roku.

3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Przedstawienie Raportu o stanie powiatu.

7. Debata nad Raportem o stanie powiatu.

8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie udzielenia Zarządowi

Powiatu Kamiennogórskiego wotum zaufania.

9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie zatwierdzenia

sprawozdania finansowego i z wykonania budżetu powiatu kamiennogórskiego za 2018

rok.

10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie udzielenia

absolutorium Zarządowi Powiatu Kamiennogórskiego z tytułu wykonania budżetu

powiatu kamiennogórskiego za 2018 rok.

11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie dokonania zmiany

planowanych dochodów i wydatków oraz zwiększenia przychodów budżetu powiatu

kamiennogórskiego na 2019 rok.

12. Sprawy różne.

13. Zamknięcie Sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego

(-) Edyta Wyrostek