aktualność

Nadzwyczajna VIII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

Opublikowano: 09/05/2019

Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511) Nadzwyczajna VIII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego odbędzie się w dniu 13 maja 2019 r., o godz. 08.30, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Wł. Broniewskiego 15.


Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku dziennego obrad.
3. Informacja Zarządu i Pani Prezes na temat aktualnej sytuacji Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o.
4. Dyskusja.
5. Przyjęcie Oświadczenia Rady.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie obrad nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Kamiennogórskiego.

 


Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego
(-) Edyta Wyrostek