aktualność

Opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa

Opublikowano: 14/03/2019

Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze przypomina, że 31 marca 2019 roku, upływa ustawowy termin wniesienia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa.

Opłatę należy uiszczać corocznie bez wezwania, z góry za dany rok, w ustalonej indywidualnie użytkownikowi wysokości. Użytkownik wieczysty zobowiązany jest do samodzielnego zachowywania wyznaczonego terminu wnoszenia opłat.

 

Wpłat należy dokonywać:

- na konto: Powiat Kamiennogórski

PKO Bank Polski S.A.

43 1020 3668 0000 5802 0465 9654

- lub w kasie tutejszego urzędu.