aktualność

nieruchomość przeznaczona do oddania w użyczenie

Opublikowano: 27/12/2018

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w użyczenie:

nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w Ogorzelcu, gmina Kamienna Góra, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 75 o pow. 0,01 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta JG1K/00003051/2. Działka w operacie ewidencji gruntów określona jest jako Ps IV - pastwiska trwałe.

Użyczenie na czas oznaczony - do 2 lat.