aktualność

III Sesja Rady Powiatu

Opublikowano: 05/12/2018

Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego uprzejmie informuje, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm) III Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego odbędzie się w dniu 18 grudnia 2018 r., o godz. 14.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w KamiennejGórze przy ul. Wł. Broniewskiego 15.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu kamiennogórskiego.

7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kamiennogórskiego na 2018 rok.

8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/130/2018 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i zakupu.

9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej powiatu kamiennogórskiego.

10. Budżet powiatu kamiennogórskiego na rok 2019.

11. Sprawy różne.

12. Zamknięcie Sesji.

 

                                                                                                           

 

                                                                                 Przewodnicząca Rady Powiatu

 

                                                                                      (-) Edyta Wyrostek