aktualność

II Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

Opublikowano: 26/11/2018

Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego uprzejmie informuje, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm) II Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego odbędzie się w dniu 29 listopada 2018 r., o godz. 14.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Wł. Broniewskiego 15.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 20 listopada 2018 roku.

3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kamiennogórskiego.

5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Kamiennogórskiego.

6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Kamiennogórskiego.

7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie powołania Komisji Edukacji i Sportu Rady Powiatu Kamiennogórskiego.

8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych Rady Powiatu Kamiennogórskiego.

9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Kamiennogórskiego.

10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie delegowania radnych do pracy w Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w roku 2019 za usunięcie i umieszczenie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz ustalenia wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, jeżeli od usunięcia tego pojazdu odstąpiono.

12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Starosty Powiatu Kamiennogórskiego.

13. Sprawy różne.

14. Zamknięcie Sesji.

 

                                                      

                                                                Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego

                                                                                     (-) Edyta Wyrostek