aktualność

Uroczysta sesja

Opublikowano: 14/11/2018

Dnia 13 listopada 2018 r. odbyła się pięćdziesiąta, ostatnia Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego kadencji 2014-2018. Na uroczystości oprócz radnych powiatowych pojawili się również dyrektorzy i kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych, prezesi spółek, komendanci i inspektorzy powiatowych służb, inspekcji i straży, a także pracownicy Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze.

Podczas tej uroczystej sesji przewodnicząca rady powiatu kamiennogórskiego Bożena Ziemiańska oraz starosta kamiennogórski Jarosław Gęborys podziękowali wszystkim zgromadzonym za bardzo dobrą współpracę na rzecz powiatu kamiennogórskiego przez ostatnie cztery lata. Następnie wspólnie z wicestarostą Małgorzatą Krzyszkowską wręczyli radnym oraz urzędnikom współpracującym z radą pamiątkowe podziękowania i grawerowane długopisy.

Część artystyczną i kulinarną spotkania zapewnili uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze, a uroczystość przebiegła w podniosłej i wzruszającej atmosferze.