aktualność

XLVII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

Opublikowano: 18/09/2018

Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego uprzejmie informuje, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm) XLVII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego odbędzie się w dniu 25 września 2018 r., o godz. 14.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Wł. Broniewskiego 15.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja na temat kierunków działania i planów Nadleśnictwa Kamienna Góra.

7. Sprawy edukacji w placówkach oświatowych podległych Powiatowi Kamiennogórskiemu.

8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kamiennogórskim za rok szkolny 2017/2018.

9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze.

10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 ? 2020.

11. Interpelacje.

12. Zapytania.

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

14. Sprawy różne.

15. Zamknięcie Sesji.

                                                                                                           

                                                                                 Przewodnicząca Rady Powiatu

                                                                                    (-) Bożena Ziemiańska