aktualność

XLVI Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

Opublikowano: 21/08/2018

Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego uprzejmie informuje, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm) XLVI Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2018 r., o godz. 14.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Wł. Broniewskiego 15.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja o gospodarowaniu nieruchomościami powiatu oraz na temat bieżącego utrzymania i stanu dróg Powiatu Kamiennogórskiego.
7. Informacja Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z realizacji budżetu Powiatu Kamiennogórskiego za I półrocze 2018.
8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Powiatu Kamiennogórskiego.
9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kamiennogórskiego na 2018 rok.
10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności od stycznia 2018 roku.
11. Interpelacje.
12. Zapytania.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie Sesji.

                                                               Przewodnicząca Rady Powiatu
                                                                    (-) Bożena Ziemiańska