aktualność

Przetarg na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach powiatowych.

Opublikowano: 07/08/2018

I. Przedmiot przetargu:

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna opałowego w ilości 47,76 m 3, pozyskanego z wycinki drzew przy drogach powiatowych, składowanego na terenie siedziby Referatu Drogownictwa Starostwa Powiatowe w Kamiennej Górze przy ul. Towarowej 43, 58-400 Kamienna Góra.
2. Drewno, o którym mowa w ust. 1 jest sprzedawane wpostaci kłod, ułożonych w stosach i obejmuje rózne gatunki (jesion, świerk).
3. Sprzedawca dopuszcza składania ofert częściowych:

 

nr cześci

nr stosu

gatunek

długość drewna (m)

masa (m3)

sortyment

uwagi

1

01

jesion

2,40

7,78

S4

drewno opałowe

2

02

jesion

2,40

7,19

S4

drewno opałowe

3

03

jesion

2,40

9,43

S4

drewno opałowe

4

04

jesion

2,50

13,65

S4

drewno opałowe

5

05

jesion

1,20

7,39

S4

drewno opałowe

6

06

świerk

2,40

2,32

S4

drewno opałowe

 

Razem:

47,76

 

 

4. Kupujący zobowiązany będzie do załadunku, zabezpieczenia na czas transportu drewna na własny koszt  w terminie 14 dni od daty dokonania zapłaty ceny za zakupione drewno.
5. Zaleca się, żeby każdy Kupujący, przed zlożeniem oferty, dokonał wizji lokalnej przedmiotu objętego sprzedażą w terminie uzgodnionym telefonicznie ze Sprzedawcą tel. 534 018 555, 75 645 01 02.

II. Kryterium wybotu oferty:

1. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta o najwyższej cenie w danej części ofety. W przypadku ofert równorzędnych decyduje kolejność złożenia oferty.
2. Cena wywoławcza wynosi za każdą część brutto:

Cześc nr 1  - 1.151,13 złotych,

Cześć nr 2 -  1.063,83 złotych,

Cześć nr 3 -  1.395,26 złotych,

Cześć nr 4 -  2.019,65 zlotych,

Cześć nr 5 -  1.093,42 złotych,

Cześc nr 6 -  250,56 złotych.

Cena brutto zawiera podatek VAT w wysokości 8%.

3. Sprzedawca wymagać będzie od Kupujacego, który złoży najkorzystsniejszą ofertę, aby zawarł z nim umowę na warunkach określonych w projekcie umowy, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego przetargu.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do uniewaznienia postępowania bez podania przyczyny.

I. Forma zlożenia oferty:
1. Ofertę można składać poprzez platformę zakupową, która znajduje się na stronie: https://platformazakupowa.pl/sp_kamiennagora.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do uniewaznienia postępowania bez podania przyczyny.

 

 

Wicestarosta

/-/ Małgorzata Krzyszkowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pliki do pobrania: