aktualność

XLIV Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

Opublikowano: 12/06/2018

Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego uprzejmie informuje, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1868 - ze zm.) XLIV Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego odbędzie się w dniu 19 czerwca 2018 r., o godz. 14.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Wł. Broniewskiego 15.

Porządek obrad:
1.  Otwarcie Sesji.
2. Promocja młodzieży szczególnie uzdolnionej z osiągnięciami naukowymi, artystycznymi i sportowymi (wręczenie nagród PRIMUS INTER PARES).
3.   Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4.   Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
5.   Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6.   Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Starosty Powiatu Kamiennogórskiego.
8.   Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie.
9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie podziału powiatu kamiennogórskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
10.  Interpelacje.
11.  Zapytania.
12.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13.  Sprawy różne.
14.  Zamknięcie Sesji.

                                                                         Przewodnicząca Rady Powiatu
                                                                              (-) Bożena Ziemiańska