aktualność

XLIII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

Opublikowano: 16/05/2018

Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego uprzejmie informuje, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1868 - ze zm.) XLIII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego odbędzie się w dniu 29 maja 2018 r., o godz. 14.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Wł. Broniewskiego 15.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i z wykonania budżetu powiatu kamiennogórskiego za 2017 rok.
7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Kamiennogórskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu kamiennogórskiego za 2017 rok.
8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie dokonania zmiany planowanych dochodów i wydatków budżetu powiatu kamiennogórskiego na 2018 rok.
9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Mieszkańców Powiatu Kamiennogórskiego na lata 2018-2022.
10. Interpelacje.
11. Zapytania.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie Sesji.

                                                                  Przewodnicząca Rady Powiatu
                                                                       (-) Bożena Ziemiańska