aktualność

Regionalna konferencja BGK

Opublikowano: 24/04/2018

Dnia 23 kwietnia br. we Wrocławiu odbyła się Regionalna Konferencja BGK dla Przedsiębiorców i Samorządu Terytorialnego. To druga z cyklu 16 konferencji organizowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. W wydarzeniu udział wziął starosta kamiennogórski Jarosław Geborys. Spotkanie miało na celu wspieranie współpracy pomiędzy biznesem a samorządem w oparciu o strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. 

Konferencje, które odbędą się w 16 regionach Polski, są miejscem wymiany doświadczeń  pomiędzy przedstawicielami lokalnych władz i biznesu. Konferencje objęte są patronatem Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego.

Każda konferencja jest niepowtarzalnym wydarzeniem uwzględniającym specyfikę i potrzeby konkretnego regionu, lokalnych władz, przedsiębiorców i społeczności. Jest to również okazja do spotkań z ekspertami Banku Gospodarstwa Krajowego, którzy przedstawią możliwości wspierania regionów i działających na ich terenie firm.

Stałym elementem każdej konferencji jest również panel dyskusyjny koncentrujący się wokół kwestii strategicznych dla danego województwa. Na uczestników wydarzenia czekają warsztaty prowadzone przez gościa specjalnego, mówcę motywacyjnego mjr. Rocco A. Spencera emerytowanego oficera wojsk amerykańskich, który po przejściu na emeryturę wojskową doradzał firmom amerykańskim i polskim.