aktualność

XLII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

Opublikowano: 17/04/2018

Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego uprzejmie informuje, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1868  ze zm.) XLII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2018 r., o godz. 14.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Wł. Broniewskiego 15.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawy społeczne w powiecie kamiennogórskim.
7. Informacja na temat aktualnej sytuacji w funkcjonowaniu Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Szpital w Kamiennej Górze.
8. Realizacja Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych za rok 2017.
9. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z Organizacjami Pozarządowymi z terenu Powiatu Kamiennogórskiego.
10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego Nr XI/45/2015 z dnia 29 września 2015 r. w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na bezprawne i opieszałe działanie Starosty Kamiennogórskiego.
12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z ostatniej przeprowadzonej kontroli.
13. Interpelacje.
14. Zapytania.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie Sesji.

                                                                   Przewodnicząca Rady Powiatu
                                                                        (-) Bożena Ziemiańska