aktualność

XLI Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

Opublikowano: 19/03/2018

Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego uprzejmie informuje, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1868 - ze zm.) XLI Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego odbędzie się w dniu 27 marca 2018 r., o godz. 14.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Wł. Broniewskiego 15.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja na temat ochrony zabytków na terenie Powiatu Kamiennogórskiego.
7. Ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie Powiatu Kamiennogórskiego za 2017 rok - informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Kamiennej Górze.
8. Bezpieczeństwo obywateli i porządku publicznego na terenie Powiatu Kamiennogórskiego za rok 2017 - informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kamiennej Górze.
9. Sprawozdanie z pracy Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego
w Kamiennej Górze.
10. Informacja o najbliższych planach związanych z promocją Powiatu Kamiennogórskiego.
11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie dokonania zmiany planowanych dochodów i wydatków oraz zwiększenia przychodów budżetu powiatu kamiennogórskiego na 2018 rok.
12. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu kamiennogórskiego.
13. Interpelacje.
14. Zapytania.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie Sesji.

                                                                         Przewodnicząca Rady Powiatu
                                                                              (-) Bożena Ziemiańska