aktualność

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych

Opublikowano: 28/11/2012

Konferencja "Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych - nowe możliwości i nowe zadania" odbyła się 27 listopada w sali posiedzeń Sejmiku Dolnośląskiego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim. W konferencji uczestniczył wicestarosta Tadeusz Rycharski.

Dokonana przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego 6 września 2012 roku ratyfikacja Konwencji z 13 grudnia 2006 roku o prawach osób niepełnosprawnych wprowadza w Polsce najwyższy standard poszanowania praw oraz włączania w główny nurt życia społecznego osób niepełnosprawnych.

Debatę rozpoczęli Jarosław Duda, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Wojewoda Dolnośląski Aleksander Marek Skorupa. Wśród prelegentów byli między innymi prof. Andrzej Zoll, kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Maciej Lis - pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich we Wrocławiu, Piotr Pawłowski - prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji Warszawa, Jerzy Borowiec, pełnomocnik Rektora Politechniki Wrocławskiej ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Krzysztof Peda ze Stowarzyszenia Twoje Nowe Możliwości.

Dyskusję prowadzili i moderowali posłowie Sławomir Piechota oraz Marek Plura. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele administracji samorządowej i rządowej, organizacji pozarządowych, pracodawców oraz wyższych uczelni. Konferencję podsumowali i zamknęli prof. Andrzej Zoll oraz wicewojewoda Ewa Mańkowska.