aktualność

XL Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

Opublikowano: 20/02/2018

Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego uprzejmie informuje, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1868 - ze zm.) XL Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego odbędzie się w dniu 27 lutego 2018 r., o godz. 14.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Wł. Broniewskiego 15.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Bezpieczeństwo na terenie powiatu kamiennogórskiego:
- informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kamiennej Górze,
- informacja Komendanta Powiatowego Policji w Kamiennej Górze,
- informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Kamiennej Górze,
- informacja Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie określenia rodzaju zadań i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2018 roku Powiatowi Kamiennogórskiemu.
8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu kamiennogórskiego na 2018 rok.
9. Interpelacje.
10. Zapytania.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie Sesji.

                                                                        Przewodnicząca Rady Powiatu
                                                                             (-) Bożena Ziemiańska