aktualność

Odbiór rozliczeń PIT-11 za 2017 rok

Opublikowano: 23/01/2018

Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze informuje, że osoby, którym w 2017 roku wypłacono zasiłek dla bezrobotnych, stypendium stażowe, szkoleniowe  lub dodatek aktywizacyjny proszone są o zgłaszanie się po odbiór  PIT-11 w siedzibie tutejszego Urzędu  - Sekretariat II piętro - w godzinach od 8.00 do 15.00 w terminie do 21 lutego 2018 r.

Warunkiem otrzymania rozliczenia jest potwierdzenie tożsamości osoby na podstawie dowodu osobistego lub paszportu.
Obowiązek pobrania PIT-11 nie dotyczy osób, którym wypłacono stypendium ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.