aktualność

Nieodpłatna pomoc prawna

Opublikowano: 04/01/2018

 Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna?

Pomoc prawna - na "etapie przedsądowym" przysługuje:

 • młodzieży do 26. roku życia oraz osobom, które ukończyły 65 lat,
 • osobom uprawnionym do pomocy społecznej z powodu m.in. niepełnosprawności
  i przemocy w rodzinie,
 • posiadaczom ważnej Karty Dużej Rodziny,
 • kombatantom i weteranom,
 • osobom zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • kobietom w ciąży.

Każda osoba, która przyjdzie do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, otrzyma na miejscu do podpisania pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenie, że taka pomoc jej przysługuje.

Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna?


Nieodpłatna pomoc prawna polega na:

 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnieniu od kosztów sądowych lub ustanowieniu pełnomocnika z urzędu oraz pomoc w sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem pisma procesowego,
 • poinformowaniu osoby uprawnionej o stanie prawnym i przysługujących jej uprawnieniach lub obowiązkach,
 • wskazaniu sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego.

Jaki jest zakres udzielania  nieodpłatnej pomocy prawnej?

Osoby uprawnione uzyskują informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego
i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

  

Gdzie można uzyskać nieodpłatną pomoc prawną?

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ PROWADZONY PRZEZ POWIAT KAMIENNOGÓRSKI

 

lokalizacja

 

dzień tygodnia

godziny

udzielania porad

numer
telefonu

pomocy prawnej udziela

 

Kamienna Góra
ul. Sienkiewicza 6a

poniedziałek

wtorek
środa
czwartek

piątek

 

 

11.30 - 15.30

 

 

75 64 50 113

 

adwokat,

radca prawny

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
PRZEKAZANY DO PROWADZENIA
PRZEZ STOWARZYSZENIE PEGAZ
z siedzibą w Jeleniej Górze, przy ul. Groszowej 7 tel. 75 752 32 30

Kamienna Góra
ul. Sienkiewicza 6a

poniedziałek

  7.30 - 11.30

75 64 50 113

adwokat,

radca prawny

Lubawka
ul. Dworcowa 33

wtorek

11.30 - 15.30

75 74 11 800

adwokat,

radca prawny

Kamienna Góra
ul. Sienkiewicza 6a

środa

  7.30 - 11.30

75 64 50 113

adwokat,

radca prawny

Kamienna Góra
ul. Sienkiewicza 6a

czwartek

  7.30 - 11.30

75 64 50 113

adwokat,

radca prawny

Kamienna Góra
ul. Sienkiewicza 6a

piątek

  7.30 - 11.30

75 64 50 113

adwokat,

radca prawny

 

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela się osobie uprawnionej osobiście, z wyłączeniem użycia środków komunikowania się na odległość.