aktualność

Powiatowy rzecznik ostrzega

Opublikowano: 10/12/2012

Powiatowy rzecznik konsumentów Joanna Olszak ostrzega - uważaj na parabanki, szybkie pozyczki, kredyty bez BIK-u!

Ulotki oferujące szybkie pożyczki zalewają ulice powiatu kamiennogórskiego. Szybka pożyczka, choć łatwiej ją zaciągnąć, jest o wiele bardziej kosztowna. Firmy (nie banki) udzielające takich pożyczek pobierają nie tylko procent od całej sumy, ale także wysokie prowizje i różnego rodzaju opłaty, które są obowiązkowe.

Największym zagrożeniem dla klienta jest niezrozumienie lub niedoczytanie umowy. Konsekwencje np. niespłacenia rat w terminie są często wyjątkowo dotkliwe ze względu na gwałtownie rosnącą wysokość oprocentowania. Bolesne w skutkach może też być pojawienie się weksla jako zabezpieczenia uproszczonych możliwości ściągania długu przez wierzyciela. Dodatkowo, jeśli spóźnimy się z wpłaceniem raty, firmy wysyłają listowne przypomnienie lub wysyłają przedstawiciela do domu klienta, które może kosztować kilkadziesiąt lub kilkaset złotych. Pamiętajmy, że wówczas nie możemy się tłumaczyć niezrozumieniem lub nieznajomością podpisanej umowy.

Decydując się na zaciągniecie kredytu lub pożyczki, należy dokładnie przeanalizować projekt zawieranej umowy.

1. Zapoznajmy się z roczną stopą oprocentowania oraz warunkami jej zmiany Należy pamiętać, że maksymalna wysokość odsetek może wynieść najwyżej czterokrotność stopy lombardowej, czyli obecnie 24% rocznie.

2. Zwróćmy uwagę na opłaty pobierane niezależnie od odsetek, w szczególności:

  • opłaty z tytułu ubezpieczeń i zabezpieczeń spłaty
  • opłatę przygotowawczą za rozpatrzenie wniosku i zawarcie umowy

UWAGA! Jeśli pożyczkodawca przed wypłaceniem dla nas pożyczki zobowiązuje nas do zapłaty opłaty przygotowawczej (nazywanej też zadatkiem, wynagrodzeniem za obsługę pożyczki itp.), poważnie zastanówmy się nad skorzystaniem z takiej oferty! W praktyce może się okazać, że pożyczki i tak nie otrzymamy, a wpłacone pieniądze są nie do odzyskania.

  • możliwość wcześniejszej spłaty i opłatę pobieraną przez podmiot finansujący w tym zakresie
  • opłaty za zmianę umowy, w tym za zmianę sposobu zabezpieczenia
  • dodatkowe, oprócz pobieranych przez podmiot finansujący odsetek za opóźnienie, opłaty za opóźnienie w spłacie
  • opłaty za wysyłanie monitów do klienta, odwiedzanie przedstawicieli w domu klienta
  • opłaty za rozpatrywanie reklamacji składanych przez kredytobiorcę

Pamiętajmy! Bardzo często stawki wspomnianych opłat nie będą wprost zawarte w umowie, lecz w tabeli opłat i prowizji.

Cztery zasady bezpiecznego zaciągania pożyczki to:

1. Sprawdź wiarygodność firmy.

2. Policz całkowity koszt pożyczki.

3. Dokładnie przeczytaj umowę.

4. Nie podpisuj, jeśli nie rozumiesz.

Więcej na ten temat: www.zanim-podpiszesz.pl