aktualność

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w powiecie

Opublikowano: 27/11/2012

Laureaci konkursu na najlepszy biznesplan odebrali nagrody podczas XXVIII sesji rady powiatu, która odbyła się 27 listopada w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze. Konkurs został rozstrzygnięty w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w 2012 roku.

Członkowie komisji w składzie: wicestarosta Tadeusz Rycharski, Teresa Ceremuga - zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, Mieczysław Mańkiewicz - kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP, Emil Korejwo z Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej we Wrocławiu oraz Władysław Niemas, prezes Zarządu Związku Pracodawców Powiatu Kamiennogórskiego wybrali najlepsze biznesplany.

Pierwsze trzy miejsca zajęli uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze: Anna Hypś, Małgorzata Dziedzic oraz Wojciech Fuksiewicz. Wyróżnienia otrzymali Karol Laszczkowski z ZSO oraz Marika Dwojak i Katarzyna Kuźma z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze.

Dodatkowo laureaci dostali nagrody ufundowane przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. we Wrocławiu w formie bonów doradczych w wysokości: I miejsce 1500 zł (15 godz.), II miejsce 1000 zł (10 godz.), miejsca od III do VI po 500 zł (5 godz.).