aktualność

XXXVIII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

Opublikowano: 05/12/2017

Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego uprzejmie informuje, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) XXXVIII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego odbędzie się w dniu 19 grudnia 2017 r., o godz. 14.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Wł. Broniewskiego 15.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej powiatu kamiennogórskiego.
7. Budżet powiatu kamiennogórskiego na rok 2018.
8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie dokonania zmiany planowanych dochodów i wydatków budżetu powiatu kamiennogórskiego na 2017 rok.
9. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Rady Powiatu Kamiennogórskiego.
10. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego.
11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności od sierpnia 2017 roku.
12. Interpelacje.
13. Zapytania.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie Sesji.

                                                               Przewodnicząca Rady Powiatu
                                                                   (-) Bożena Ziemiańska