aktualność

XXXVII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

Opublikowano: 21/11/2017

Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego uprzejmie informuje, że XXXVII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego odbędzie się w dniu 28 listopada 2017 r., o godz. 14.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Wł. Broniewskiego 15.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Funkcjonowanie PKS Sp. z o.o. w Kamiennej Górze.
7. Planowany Roczny Program Współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018.
8. Informacja o pracy Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit d ustawy ? Prawo Oświatowe, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze.
10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze w Branżową Szkołę I Stopnia wchodzącą w skład Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze.
11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną wchodzącą w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze.
12. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w roku 2018 za usunięcie i umieszczenie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz ustalenia wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, jeżeli od usunięcia tego pojazdu odstąpiono.
13. Interpelacje.
14. Zapytania.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie Sesji.

                                                           Przewodnicząca Rady Powiatu
                                                               (-) Bożena Ziemiańska