aktualność

XXXVI Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

Opublikowano: 24/10/2017

Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego uprzejmie informuje, że XXXVI Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego odbędzie się w dniu 31 października 2017 r., o godz. 14.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Wł. Broniewskiego 15.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze w sprawie aktywizacji osób bezrobotnych.
7. Informacja o stanie realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Kamiennogórskiego za 2016 roku.
8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w roku 2018 na terenie powiatu kamiennogórskiego w porze nocnej, niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy.
9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie dokonania zmiany planowanych dochodów i wydatków budżetu powiatu kamiennogórskiego na 2017 rok.
10. Interpelacje.
11. Zapytania.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie Sesji.

                                                                     

                                                                                 Przewodnicząca Rady Powiatu

                                                                                    (-) Bożena Ziemiańska