aktualność

Reklamy przy drodze kosztują

Opublikowano: 21/11/2012

Wydział Inwestycji i Drogownictwa przypomina, że ustawienie reklamy w pasie drogowym drogi powiatowej wymaga zgody zarządcy drogi.

Wniosek w sprawie uzyskania zezwolenia można pobrać w zakładce "Co, gdzie, jak załatwić" lub w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, pok. 201 (I piętro). 

Za każdy dzień umieszczenia reklamy w pasie drogowym pobiera się opłatę w wysokości 2,00 zł za 1 m kw. powierzchni. Ustawienie reklamy bez zezwolenia zarządcy drogi bądź o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu, podlega karze pieniężnej w wysokości 10-krotności należnej opłaty.