aktualność

Nieruchomość lokalowa stanowiąca własność Powiatu Kamiennogórskiego przeznaczona do sprzedaży

Opublikowano: 27/09/2017

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 229/2017

Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego

z dnia 26 września 2017 r.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

 

Lokal mieszkalny nr 17 o pow. użytkowej 34,90 m2, położony na III piętrze, składający się z dwóch pokoi, kuchni z przedpokojem i łazienki z wc. Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych. W nieruchomości wspólnej znajduje się piwnica.

Lokal wyposażony jest w instalacje: c.o. (kotłownia lokalna), elektryczną, wodno-kanalizacyjną. Nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej.

Cena nieruchomości lokalowej wynosi 65.000,00 zł. Udział w nieruchomości wspólnej, tj. w działce gruntu oraz w częściach wspólnych budynku wynosi 6,00 %.

Lokal wchodzi w skład nieruchomości gruntowej położonej w Kamiennej Górze, obręb 3, przy ul. Jeleniogórskiej 14, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 208/1 o pow. 323 m2. Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów, to: Bi "inne tereny zabudowane".

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr JG1K/00017103/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze.

Nieruchomość położona jest w terenie, dla którego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustalił przeznaczenie pod symbolem MW 6, jako zabudowę mieszkalną wielorodzinną, zabudowę garażową i gospodarczą oraz zabudowę usługową o dużej powierzchni sprzedaży; uzupełniająco biura, pracownie artystyczne i projektowe, sklepy, usługi drobne, gastronomia oraz infrastruktura techniczna.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, wyznacza się do dnia 9 listopada 2017 r.