aktualność

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze

Opublikowano: 27/09/2017

Starosta kamiennogórski ogłosił nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze.Środki na zwiększenie zatrudnienia pochodzą z Projektu: Platforma Usług Geodezyjnych- PUEG dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 2.Technologie informacyjno- komunikacyjne, Działanie 2.1. E-usługi publiczne. Aplikacje składać można do 6.10.2017 r.

Istnieje możliwość zatrudnienia dwóch osób. Z kandydatami wyłonionymi w drodze konkursu zostanie podpisana umowa o pracę na czas trwania projektu. Wszelkie niezbędne informację zainteresowani kandydaci znajdą na Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Nabory i konkursy na wolne stanowiska.