aktualność

Rewitalizacja szlaków rowerowych

Opublikowano: 16/11/2012

W piątek, 16 listopada, w Wydziale Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego został podpisany wniosek pn. "Rewitalizacja systemu szlaków rowerowych na terenie LGD Kwiat Lnu". Pod dokumentami złożyli swoje podpisy starosta Ewa Kocemba, wicestarosta Tadeusz Rycharski oraz skarbnik Zbigniew Lipień.

Wniosek został złożony w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013. Głównym celem projektu jest rozwój turystyki rowerowej na obszarze LGD Kwiat Lnu poprzez ujednolicenie systemu oznakowania szlaków rowerowych, ich oznakowanie, rozbudowę małej infrastruktury na szlakach i popularyzowanie turystyki rowerowej.

W zakres prac wejdzie wykonanie pełnego oznakowania oraz wykonanie i montaż tablic informacyjnych, zawierających mapę z naniesionymi trasami wraz z ich opisami. Znakowanie tras rowerowych zostanie wykonane zgodnie z technikami PTTK. Znaki umieszczane będą na drzewach, słupach przydrożnych oraz w miejscach ogólnodostępnych i widocznych, przy użyciu specjalnych farb.