aktualność

XXXV Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

Opublikowano: 18/09/2017

Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego uprzejmie informuje, że XXXV Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego odbędzie się w dniu 26 września 2017 r., o godz. 14.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Wł. Broniewskiego 15.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja na temat kierunków działania i planów Nadleśnictwa Kamienna Góra.
7. Sprawy edukacji w placówkach oświatowych podległych Powiatowi Kamiennogórskiemu.
8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kamiennogórskim za rok szkolny 2016/2017.
9. Informacja Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z realizacji budżetu Powiatu Kamiennogórskiego za I półrocze 2017.
10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie dokonania zmiany planowanych dochodów i wydatków oraz zwiększenia rozchodów budżetu powiatu kamiennogórskiego na 2017 rok.
11. Interpelacje.
12. Zapytania.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie Sesji.

                                                                   Przewodnicząca Rady Powiatu

                                                                        (-) Bożena Ziemiańska