aktualność

Udane konsultacje

Opublikowano: 11/11/2012

Otwarte konsultacje społeczne dotyczące projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 odbyły się w piątek, 9 listopada, w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze.

Spotkanie zorganizowało Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze. W konsultacjach uczestniczyli członek województwa dolnośląskiego Jerzy Tutaj, radna wojewódzka Iwona Krawczyk, przewodnicząca rady powiatu Bożena Ziemiańska, starosta Ewa Kocemba, burmistrzowie Krzysztof Świątek i Tomasz Kulon, wójt Stanisław Szmajdziński, radni oraz kilkudziesięciu mieszkańców powiatu kamiennogórskiego, a wśród nich przedstawiciele instytucji, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych działających w powiecie, a także poza nim.

Podczas konsultacji Jerzy Tutaj przedstawił założenia projektu strategii, w którym duży nacisk położony został na rozwój infrastruktury, szczególnie dróg. Strategia zakłada m.in., że przez powiat kamiennogórski przechodzić będą dwie ważne drogi: rządowa S3 z północy na południe oraz wojewódzka droga sudecka ze wschodu na zachód.

Uczestnicy spotkania mogli od razu wyrazić swoje opinie o projekcie. Głos zabrali Władysław Niemas z Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Celina Róg z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Marek Mikrut z Towarzystwa Polsko-Austriackiego Oddział Karkonoski zs. w Kowarach, Bożena Pełdiak, Prezes Stowarzyszenia "Kwiat Lnu", Roman Tchórz, prezes Effect-System S.A., wicestarosta Tadeusz Rycharski oraz przewodnicząca rady powiatu Bożena Ziemiańska.

Pojawiły się uwagi dotyczące braku zapisów w sprawie rozwoju budownictwa i małego nacisku na rozwój linii kolejowych oraz zagadnień społęcznych. Wnioski do strategii można nadal składać. To o tyle ważne, że jedynie projekty wpisane do strategii będą mogły zyskać dofinansowanie w latach 2014-2020. Formularze są dostępne w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, a także na stronie internetowej:

http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Rozwoj_regionalny/SRWD/20121008.pdf

Pliki do pobrania: