aktualność

Nieruchomość w Pisarzowicach przeznaczona do sprzedaży

Opublikowano: 01/08/2017

Starosta Kamiennogórski informuje, że dnia 31 lipca 2017 r. został wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Broniewskiego nr 15, wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży - działka nr 718/2 o pow. 0,0194 ha położona w Pisarzowicach (Zarządzenie nr 48/2017 z dnia 31 lipca 2017 r.).