aktualność

Nieruchomość w Miszkowicach przeznaczona do sprzedaży

Opublikowano: 26/06/2017

Starosta Kamiennogórski informuje, że dnia 23.06.2017 r. został wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Broniewskiego nr 15, wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży - działka nr 233/29 o pow. 0,0271 ha położona w Miszkowicach, gmina Lubawka  (Zarządzenie nr 38/2017 Starosty Kamiennogórskiego z dnia 23.06.2017 r.).