aktualność

Zmiana rachunków bankowych

Opublikowano: 21/06/2017

W związku z wyłonieniem nowego Banku do prowadzenia bankowej obsługi budżetu Powiatu Kamiennogórskiego Wydział Finansowy informuje, że z dniem 20.06.2017r. ulegają zmianie numery rachunków bankowych.

Nazwa rachunku bankowego

Powiat Kamiennogórski

Ul. Broniewskiego 15

58-400 Kamienna Góra

Nazwa i adres banku

PKO Bank Polski, Oddział I w Kamiennej Górze

Aleja Wojska Polskiego 3-5                                                                       

58-400 Kamienna Góra

Pomocnicza nazwa rachunku

Numer

Budżetu powiatu kamiennogórskiego

74 1020 3668 0000 5702 0465 8078

Konto wydatków starostwa

03 1020 3668 0000 5302 0465 9746

Konto dochodów starostwa i innych wpływów (obwody łowieckie)

40 1020 3668 0000 5402 0465 9613

Konto ZFŚS

53 1020 3668 0000 5402 0465 9670

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wadia

87 1020 3668 0000 5602 0465 9639

Konto wieczystego użytkowania gruntów, opłat melioracyjnych i dochodów UW

43 1020 3668 0000 5802 0465 9654

Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG

43 1020 3668 0000 5502 0465 9704