aktualność

XXXVIII Konferencja Krajowa Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa

Opublikowano: 14/06/2017

Dnia 12 czerwca 2017 miała miejsce XXXVIII Konferencja Krajowa Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa. 

 

Podczas konferencji uchwalona została ważna zmiana w statucie Stowarzyszenia. Zmiana ta dotyczy jego nazwy, która uległa skróceniu i odtąd brzmi STOWARZYSZENIE EUROREGION NYSA.

Tego dnia dyskutowano również m.in. o liniach kolejowych, na których należałoby przywrócić ruch pociągów. Podjęto też uchwały o przyjęciu sprawozdań za rok 2016 i udzieleniu absolutorium Konwentowi Stowarzyszenia, a także o przyjęciu planu finansowego na rok bieżący. Ponadto samorządowcy wystosowali pismo do władz województwa, w którym wykazują zainteresowanie rewitalizacją poszczególnych linii.

XXXVIII Konferencja Krajowa SGP ERN podjęła też uchwały o przyjęciu sprawozdań za rok 2016 
i udzieleniu absolutorium Konwentowi Stowarzyszenia, a także o przyjęciu planu finansowego na rok bieżący.

W konferencji udział wziął starosta kamiennogórski Jarosław Gęborys.


Zdjęcie autorstwa Zbigniewa Kulika