aktualność

XXXII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

Opublikowano: 01/06/2017

Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego uprzejmie informuje, że XXXII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego odbędzie się w dniu  20 czerwca 2017 r., o godz. 14.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Wł. Broniewskiego 15.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Promocja młodzieży szczególnie uzdolnionej z osiągnięciami naukowymi, artystycznymi
i sportowymi (wręczenie nagród PRIMUS INTER PARES).
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
5. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i z wykonania budżetu za 2016 rok.
8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Kamiennogórskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu kamiennogórskiego za 2016 rok.
9. Interpelacje.
10. Zapytania.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie Sesji.

 

                                                                      Przewodnicząca Rady Powiatu

                                                                          (-) Bożena Ziemiańska