aktualność

Spotkanie z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego

Opublikowano: 31/05/2017

Dnia 29 maja br. w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z samorządowcami. Wydarzenie zorganizowane zostało z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.

Prezydent podkreślił, że samorząd stanowi jeden z najważniejszych elementów ustrojowych Rzeczypospolitej; oznacza decentralizację władzy państwowej realizowaną poprzez zasadę pomocniczości, czyli, że władza powinna być w jak największym stopniu w rękach zwykłych ludzi.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda, z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego nadał odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w działalności na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce.

W uroczystości uczestniczyła Przewodnicząca Rady Powiatu Bożena Ziemiańska.


Źródło: Oficjalna strona Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej